Īres nosacījumi

Vispārīgie noteikumi

Izvēloties apartamentu, lūdzu, norādiet maksimālo viesu skaitu, kurus vēlaties papildus izmitināt Jūsu izraudzītajos apartamentos.

Katrā numurā ir pieejama 1 papildus pieaugušo gulta un 1 bērnu gultiņa.

 • Bērniem jaunākiem par 1 gadu, ja ir pieejamas divguļamās gultas, izmitināša ir bezmaksas.
 • Izmitinot bērnus vecākus par 1 gadu uz papildus gultām vai dīvaniem — tiek ieturēta maksa 15 EUR/dienā

Papildus gultas un bērnu gultiņas tiek nodrošinātas pēc pieprasījuma. No “Villa Alvīne” puses ir nepieciešams apstiprinājums pakalpojuma pieejamībai.

Villa Alvīne piedāvā vairākus numurus ar iespēju turēt mājdzīvniekus.

Ierašanās laiks 15:00, izbraukšanas laiks līdz 12:00

 • Transfērs no/uz lidostu
 • Taksometru un citi pasūtījumi
 • Pirts namiņa īre
 • Masāža
 • Grila zonas īre
 • Velosipēdu īre
 • Veļas mazgāšana
 • Pludmales dvieļu īre
 • Papildus bērnu gultiņa — 10 EUR diennaktī
 • Papildus gulta / vieta — 15 EUR diennaktī
 • Mājdzīvnieka izmitināšana — 10-15 EUR diennaktī (atkarībā no izmēra)
 • Otras autosstāvvietas īre — 15 EUR diennaktī

Apartamentus “Villa Alvine” var rezervēt, izmantojot Rezervācijas moduli, kontaktu lapu vai arī pa telefonu. Rezervācijas kārtība:

 • no jūsu puses ir nepieciešams apstiprināt rezervāciju uz norādīto laiku;
 • no mūsu puses tiek izrakstīts un nosūtīts rēķins apmaksai (uz norādīto epasta adresi);
 • pēc rēķina apmaksas “Villa Alvine” izsniedz rakstisku rezervācijas apstiprinājumu

Kopējie noteikumi

Ja viesis nepievērsies viesnīcai un 24 stundu laikā nav apstiprinājis rezervāciju, viesnīca automātiski atceļ rezervāciju. Ja viesis neievietojas, tiek pieprasīta pilnā rezervācijas summa.

Mainot uzturēšanās datumus, viesis saņem apstiprinājumu par rezervācijas izmaiņām. Iebraukšanas datuma maiņa ir iespējama ne vēlāk kā noteiktā rezervācijas atcelšanas noteikumu datums. Mainīto rezervāciju nevar atcelt vai pārcelt vēlreiz.

Lai atceltu jūsu rezervāciju, sazinieties ar mums pa tālruni +371 29224972. Tomēr vienmēr ir nepieciešams nosūtīt mums uz  alvine@jurmalahome.com ziņojumu, kas apstiprina jūsu nodomu atcelt rezervāciju. Pēc tam mūsu darbinieks, atbildīgs par jūsu rezervāciju, rakstiski apstiprinās jums atcelšanu.

Laika posms no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. maijam

Ja viesis atceļ pasūtījumu ne vēlāk kā 5 dienas pirms plānotā iebraukšanas datuma, samaksa tiek atgriezta.

Mēneša tarifu “Mēnesis +” maksājuma atcelšanas un atmaksas nosacījumi tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti rezervācijas apstiprinošajā vaučerī.

Laika posms no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam

No 2024. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim ir jāveic maksājums par uzturēšanos 100% apmērā. Ja apartamentu rezervācija tiek atcelta ne vēlāk kā 14 dienas pirms plānotā iebraukšanas datuma, summa tiek atgriezta.

Rezervācijas ar termiņu virs 10 dienām — atcelšanas un maksājumu atmaksas nosacījumi tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti rezervācijas apstiprinošajā vaučerī.

This website uses cookies to improve your web experience.
Close